Vergoedingen

  • Vergoedingen 2020: Dieetadvies is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Vanuit dit pakket worden 3 uren diëtetiek (5-7 consulten) voor iedereen vergoed (zie eigen risico). Afhankelijk van een eventuele aanvullende verzekering komt u voor extra uren in aanmerking. Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.
  • Ketenzorg: Indien u door uw huisarts, diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner wordt doorverwezen met als diagnose diabetes of COPD, wordt dieetadvisering vergoed via ketenzorg. Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven heeft contracten met de ketenzorgorganisaties in de regio.
  • Eigen risico: De 3 uur dieetadvies vanuit de basisverzekering valt binnen het eigen risico (net als alle basiszorg m.u.v. van huisarts en kraamzorg). Indien u nog niet door uw eigen risico heen bent, ontvangt u van uw zorgverzekeraar een nota. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Indien u binnen een vorm van Ketenzorg valt (bij diabetes, COPD en soms CVRM), valt deze zorg buiten het eigen risico. Indien u, na het gebruik van de 3 uren dieetadvisering, gebruik maakt van dieetadvisering vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering, valt de diëtist niet binnen het eigen risico.
  • Directe toegankelijkheid: Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist voor veel zorgverzekeraars direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijsbrief van uw arts meer nodig heeft. U mag dus ook zonder verwijsbrief direct naar de diëtist. U kunt natuurlijk altijd met een verwijsbrief van uw huisarts blijven komen.