Werkwijze

Eerste consult: 60 minuten

Tijdens het eerste consult krijgt u beknopte informatie over uw ziektebeeld. We gaan samen uw eet-, beweeg- en leefgewoontes bekijken evenals de klachten en persoonlijke omstandigheden. Het behandeldoel en behandelplan wordt in overleg met u bepaald. Uitgangspunt is een voedingsadvies wat voor langere termijn vol te houden is. U krijgt voorlichtingsmateriaal mee en indien gewenst het advies schriftelijk uitgewerkt.

Vervolgconsult: 15-30 minuten

Tijdens de vervolgconsulten stimuleer en motiveer ik u om uw advies vol te houden. De vervolgconsulten zijn gericht op de gedragsverandering voor lange termijn. Aan de andere kant wordt aandacht besteed aan praktische tips en adviezen, zoals het lezen van verpakkingen, tips voor uit eten, onregelmatige diensten, feestdagen.

Voor wie

Mannen en vrouwen, volwassenen en kinderen kunnen bij Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven terecht.
Diëtiste Dianne is niet iemand die u een streng dieet op wil leggen, maar juist iemand die met de benodigde kennis, ervaring en creativiteit uw voeding zo aan kan passen dat u uw doel behaald. Ze kent geen beperkingen, maar ziet juist de mogelijkheden.